Khải Tượng Trường

Khải Tượng Trang bị cho Cơ Đốc nhân Lời Đức Chúa Trời để thực hiện thiên chức mà mỗi cá nhân đã được Chúa kêu gọi phải hoàn tất dù họ đến từ bất cứ hội thánh hay hệ phái

Điều Lệ Trường

       BẢN ĐIỀU LỆ VỀ NẾP SỐNG o Học viên không được phép có lối sống vô đạo đức. o Học viên không được phép cố lôi kéo hay tác động đến những học viên từ những hội

Về Chúng Tôi

Kính gửi lời chào thăm đến Gia Đình Đức Tin và quý bằng hữu, Phương châm sống của William Carrey (người được xem là cha đẻ của phong trào truyền giáo đương đại) là “Hãy mong đợi những điều lớn

Đơn xin nhập học

Bấm vào nút download bên cạnh để tải đơn nhập học

Download

Bài Giảng

Bài Giảng

Nơi tổng hợp các bài giảng đầy quyền năng của các tôi tớ Đức Chúa Trời .  

Read more

Lời làm chứng

Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển của Ngài.Trải qua thời gian học hỏi lời Chúa tại trường Kinh Thánh Ưu Việt mang đến cho tôi nhiều lợi ích,gây dựng đời sống của tôi,giúp tôi tăng trưởng trong đời sống đức tin,giúp tôi xác định được sự kêu gọi mà Chúa gọi tôi, và dẫn dắt tôi bước vào những lẽ thật mầu nhiệm.

Mr. Peter Student

Dưỡng Linh

Nơi giới thiệu những đầu sách,phim cơ đốc,âm nhạc mang lại sự gây dựng lớn cho mỗi một Cơ Đốc Nhân,trang bị cho học viên những kiến thức về lời Chúa .