Khải Tượng

Trang bị cho Cơ Đốc nhân Lời Đức Chúa Trời để thực hiện thiên chức mà mỗi cá nhân đã được Chúa kêu gọi phải hoàn tất dù họ đến từ bất cứ hội thánh hay hệ phái nào.

Phương Cách Để Đạt Được Khải Tượng

Trang bị cho từng học viên sự huấn luyện và những tài liệu cần thiết để mỗi học viên có thể thành lập trung tâm huấn luyện khác trong chức vụ của họ tại địa phương.

Cam Kết Của Chúng Tôi Đối Với Học Viên

Chúng tôi cam kết giảng dạy những lẽ thật Kinh Thánh thiết yếu cách quân bình. Chúng tôi cam kết trang bị cho quý vị Lời Đức Chúa Trời, để khi áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống và chức vụ mình sẽ sản sinh ra nhiều kết quả trong Nước Đức Chúa Trời.

Tiêu Chuẩn Của Chúng Tôi Chính Là Sự Ưu Việt

Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra tiêu chuẩn cao cho việc học qua việc chỉ bố trí những giáo sư Kinh Thánh có đủ khả năng và kinh nghiệm dạy trong lớp học. Những bài đọc được yêu cầu là những sách giáo khoa được lấy từ những chức vụ hầu việc Chúa đã được minh chứng là đạt tiêu chuẩn ưu việt.

Trách Nhiệm Của Học Viên

o Có nếp sống xứng đáng với một đời sống Cơ Đốc.

o Mỗi học viên được yêu cầu phải tham dự tất cả các buổi học. Nếu không, học viên phải tự chi trả chi phí đĩa CD để học bù đối với những tiết học vắng lớp. Nếu vắng hơn 3 tiết/ môn học, học viên sẽ phải học lại môn đó. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KINH THÁNH ƯU VIỆT (Liên kết với Trường Kinh Thánh AFCM ITC)

o Mỗi học viên được yêu cầu phải làm kiểm tra vào đúng thời điểm quy định và đọc tất cả những bài đọc được yêu cầu trước khi làm kiểm tra.

o Mỗi học viên được yêu cầu phải đến lớp và ngồi học vào thời gian đã được ấn định. Không chấp nhận việc trễ giờ.

o Có thêm một số những yêu cầu dành cho học viên trong bản thông báo điều lệ của trường Kinh Thánh.

Chúng tôi không phải là trường học dành cho mọi đối tượng

Nếu quý vị “không sẵn lòng” nâng cao tiêu chuẩn chức vụ của mình lên để ngày càng ưu việt, có lẽ chúng tôi không phải là trường học mà quý vị đang mong đợi. Chúng tôi là trường học dành cho những người toàn tâm toàn ý muốn đạt được điều tốt nhất theo như những ân tứ và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong đời sống họ.

Lời Kết Ước

Hãy có lời kết ước nói như Phao-lô trong sách Công Vụ 20:24…….Tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong cuộc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus. Nếu quý vị có thể kết ước, chúng tôi có thể trang bị. Nếu quý vị có thể tấn tới trong Đấng Christ, chúng tôi sẽ thách thức quý vị trong từng lĩnh vực để đạt tới cấp độ ngày càng vượt trổi và càng giống Đấng Christ hơn. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, bảo nhau: “Ngài (Chúa Jêsus) làm gì cũng tuyệt diệu!” (Mác 7:37- BDY)

Phương châm của chúng tôi

Sự ưu việt của ngày hôm nay trong chức vụ là sự tầm thường của ngày mai, vì vậy chúng ta cần phải phát triển tính ưu việt mỗi ngày. Đạt được tính ưu việt là tiến trình mỗi ngày mà sự thay đổi hằng ngày là điều cần có trong suốt đời sống