Kính gửi lời chào thăm đến Gia Đình Đức Tin và quý bằng hữu,

Phương châm sống của William Carrey (người được xem là cha đẻ của phong trào truyền giáo đương đại) là “Hãy mong đợi những điều lớn lao từ Đức Chúa Trời, hãy cố làm những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời.” Một Cơ Đốc nhân khác có tinh thần truyền giáo đã có lần tuyên bố: “Nếu Đại Mạng Lệnh là thật, thì những kế hoạch của chúng ta không bao giờ là quá lớn, chúng quá nhỏ bé.”

Vào tháng 07 năm 2008, Trung Tâm Huấn Luyện Kinh Thánh Ưu Việt (TTHLKT Ưu Việt) được thành lập tại Việt Nam.

Khải tượng của TTHLKT Ưu Việt là trang bị cho Cơ Đốc nhân Lời Đức Chúa Trời để thực hiện Thiên Chức mà mỗi cá nhân đã được Chúa kêu gọi phải hoàn tất dù họ đến từ bất cứ hội thánh hay hệ phái nào. Sứ điệp của chúng tôi là Phúc Âm, phương pháp của chúng tôi là nhân hóa! Chúa đã kêu gọi chúng tôi nhân hóa chính mình bằng cách huấn luyện những người giảng dạy đi các nơi để dấy lên những sứ đồ, tiên tri, nhà truyền giảng, mục sư và giáo sư cho công tác của chức vụ.

Chúng tôi tổ chức khóa học trong hai năm được chia thành 2 cấp gặp nhau mỗi tháng một lần trong 6 ngày (bắt đầu lúc 7 giờ 30 – 16 giờ 30 từ thứ hai – thứ sáu; và từ 7 giờ 30 – 11 giờ 30 thứ bảy) để học 2 hoặc 3 môn / đợt.

Sau khi hoàn tất Cấp Một (năm thứ 1), học viên sẽ được cấp văn bằng. Phải hoàn tất Cấp Một trước khi đăng ký ghi danh học Cấp Hai. Sau khi hoàn tất Cấp Hai, học viên sẽ được cấp văn bằng thứ hai và có thể được AFCM (Hiệp Hội Những Hội Thánh và Người Hầu Việc Chúa Đức Tin) công nhận chức vụ, với điều kiện người đó đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cần thiết.

Cấp Một bao gồm các môn học được thiết kế nhằm xây dựng nền tảng Lời Chúa trong lòng và đời sống của từng học viên. Các môn học thách thức và thôi thúc học viên trở thành người mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ. Cấp Hai được thiết kế đặc biệt cho những ai được kêu gọi bước vào chức vụ. Những người hầu việc Chúa sẽ được thiết lập trên một nền tảng vững chắc và tiếp nhận những phẩm chất thiết yếu của Kinh Thánh cho chức vụ.